užversti


užversti
užver̃sti vksm. Užver̃sti ãkmenį ant duobė̃s.

.